info

VELVOLLISUUS

Tilintarkastusvelvollisuudesta

Tilintarkastusvelvollisuus koskee muun muassa avoimia sekä kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Tilintarkastuslain perusteella yhteisössä ja säätiössä on aina valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus ellei tilintarkastuslaissa tai muussa lainsäädännössä ole annettu tästä erityisiä vapauttavia säännöksiä. Esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi, ammatinharjoittaja, yksityisliike) ei ole tilintarkastusvelvollinen.

Jollei muualla lainsäädännössä toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta nk. pienissä yrityksissä (pienissä yhteisöissä), jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

Huomioitavaa on siis nimenomaan se, että raja-arvojen tulee täyttyä kahdelta perättäiseltä tilikaudelta.

Toimintansa aloittavissa yhteisöissä, joilla ei ole vielä edellä todetun mukaisia tilikausia, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole toisin sanoen, jos toiminnan laajuus (raja-arvot ylittyvät) on tiedossa jo alustapitäen, tilintarkastaja tulee valita.

Tilintarkastajan valinta on siis pakollista aina kaikissa niissä yhteisöissä, joissa edellä mainitut raja-arvot ylittyvät. Perustettavan yrityksen yhtiöjärjestykseen, osuuskunnan sääntöihin tai yhtiömiesten yhtiösopimukseen voidaan sisällyttää tilintarkastajaa koskeva määräys, vaikka tilintarkastajaa ei lainsäädännön perusteella tarvitsekaan valita. Tilintarkastajaa koskeva määräys kannattaa kuitenkin kirjoittaa sellaiseen muotoon, ettei säännöksen osalta jouduta tilanteeseen, jossa esimerkiksi yhtiöjärjestystä pitää muuttaa, jos halutaan myöhemmin olla valitsemasta tilintarkastajaa. Säännös kannattaa siten kirjoittaa esimerkiksi osakeyhtiössä muotoon ”valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies”. Jos tilintarkastajaa ei aiota valita, ei tilintarkastajaa koskevia määräyksiä kannata tietenkään sisällyttää asiakirjoihin.

Kun tilintarkastaja valitaan säännösten niin edellyttäessä tai vapaaehtoisesti, tiintarkastajaksi on aina valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja on yrittäjän kannalta erittäin hyvä keskustelukumppani, joka voi ennaltaehkäistä yrittäjää joutumasta moniin vaikeuksiin, joita ei välttämättä osaa edes ennakoida. KHT-tilintarkastajan tilintarkastama tilinpäätös on myös aina laadun tae, johon voi luottaa. Monesti esimerkiksi lainanantajat edellyttävät, että yhtiössä on valittu tilintarkastaja, vaikka sitä ei laki edellyttäisikään.